Ask for price

About me

Agnieszka Fabiś


Wykształcenie:

 • 2001 –2006 – studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  Kierunek – Stosunki międzynarodowe w zakresie prawo, gospodarka i kultura europejska (Europeistyka)
 • 2003 – Certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiegi CAE – Certificate In Advanced English
 • 2004 – Certyfikat potwierdzający znajomość języka niemieckiego ZMP – Zentrale Mittelstufenprüfung
 • 2004/2005 – ukończony kurs języka rosyjskiego w biznesie na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
 • 2005/2006 – studia na niemieckiej uczelni Fachhohschule für Verwaltung und Rechtspflege w Berlinie
 • 2005/2006 – – ukończony kurs języka rosyjskiego na niemieckiej uczelni Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
 • 2008 – 2009 – Studium Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego na Uniwersytecie im. Adama

  Warunkiem wykonywania zawodu tłumacza są nie tylko zdolności językowe, ale również takie cechy, jak dobra pamięć, sumienność, dokładność, rzetelność, czy umiejętność natychmiastowej koncentracji. Samo wykształcenie to nie wszystko – wiedzę uzupełnia doświadczenie i specjalizacja w danej dziedzinie, którą zdobywamy poprzez bezpośredni kontakt z daną tematyką w życiu codziennym. Dzięki studiom tłumacz uzyskuje potrzebne informacje, ale wiedza szczegółowa z danej dziedziny przychodzi z czasem.

  Od lat zajmuję się tłumaczeniami o różnej tematyce, ale to właśnie tłumaczenia specjalistyczne, ekonomiczne (biznesowe), prawnicze i techniczne, interesują mnie w szczególności. Każde nowe zlecenie traktuję jak wyzwanie i szansę na nowe doświadczenie i rozwój.

  Choć zdobyte wykształcenie umożliwiło mi specjalizację w tłumaczeniu tekstów ekonomicznych i prawniczych, umów, CV, regulaminów, sprawozdań ze spotkań, dokumentów finansowych, raportów rocznych, korespondencji handlowej ( więcej w zakładce Przykładowe tłumaczenia), to jednak dopiero praca zawodowa po studiach w firmie z branży obróbki metali lekkich dała mi niespodziewanie możliwość specjalizacji w dziedzinie stricte technicznej. Podczas kilku lat mojej pracy miałam okazję zdobywać wiedzę techniczną pod okiem fachowców i do dziś w metodach swojej pracy wykorzystuję możliwość konsultacji tekstów i terminologii fachowej z osobami, które zajmują się sprawami technicznymi na co dzień. Dotyczy to zarówno technologów polskich jak i niemieckich. Dzięki nawiązanym kontaktom mam możliwość przeprowadzenia weryfikacji tłumaczonego tekstu przez nativ speaker’ów, którzy jako specjaliści wdrażający nowe technologie u takich klientów, jak VW czy Fiat, są niepodważalnymi fachowcami w swojej dziedzinie. Dostępne na rynku słowniki techniczne okazały się nieraz być niezbyt dobrym źródłem widzy o terminologii fachowej, stąd też przedkładam możliwość uzyskania informacji na temat powszechnie stosowanych pojęc od osób zajmujących się procesami obróbczymi zawodowo nad wiedzę zawartą w często już przestarzałych wydaniach słowników. Technologia i technika idą do przodu, a wraz z nimi słownictwo. Dlatego ta branża, jak żadna inna, wymaga stałego aktualizowania wiedzy i terminologii, a dzięki stałym kontaktom z profesjonalistami, mam pewność, że stosowane przeze mnie terminy są zawsze trafne i odpowiednie.

  W swojej pracy tłumacza nie siedze tylko za biurkiem. Istotny jest dla mnie bezpośredni kontakt z przedmiotem tłumaczenia. Stąd też liczne wyjazdy do firm produkcyjnych w kraju i za granicą, wizyty na halach produkcyjnych, obeserowanie procesów produkcyjnych od samego początku aż po uzyskanie gotowego produktu. Tłumacząc instrukcje obsługi urządzeń zawsze staram się obejrzeć je w trakcie pracy, by mieć pewność, że tłumaczenie dokładnie odda istotę rzeczy.

  W swojej pracy wychodzę z założenia, że wybór specjalizacji w zawodzie tłumacza to główny element strategii sukcesu.

ZAINTERESOWANY ?
SKONTAKTUJ SIĘ PROSZĘ