Ask for price

Offer

Technical translations

Technical translations need to be accurate, precise, and consistent with the source text. Thanks to many years of experience in the technical industry, I can guarantee high-quality translations. I have had the opportunity to work with technologists and specialists in Poland and abroad, thanks to which I am not unfamiliar with the so-called technical jargon. I specialize in translations regarding metalworking, hand tools, metallurgy, industrial automation, robotics, mechanics.

Technical translations include:

 • translation of catalogs
 • translation of technical documentation
 • translation of operating manuals
 • translation of safety data sheets
 • translation of descriptions of machines and devices
 • translation of brochures, advertisements, and websites

Copywriting

Tłumaczenia techniczne powinny cechować rzetelność, dokładność i spójność tłumaczenia z tekstami źródłowymi. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży technicznej jestem w stanie zagwarantować wysoką jakość wykonywanych tłumaczeń. Miałam okazję współpracować z technologami i specjalistami w Polsce i za granicą, dzięki czemu nie jest mi obcy tzw. “żargon” techniczny. Specjalizuję się w tłumaczeniach z zakresu obróbki metali lekkich, stolarki okiennej i drzwiowej, hutnictwa, przemysłu metalowego, automatyki, robotyki, mechaniki.

Tłumaczenia techniczne obejmują:

 • tłumaczenia dokumentacji technicznej
 • tłumaczenia instrukcji obsługi
 • tłumaczenia kart charakterystyki
 • tłumaczenia opisów maszyn i urządzeń
 • tłumaczenia folderów, reklam i stron www

Technical copywriting

Neben Fachtexten beschäftige ich mich auch mit der Übersetzung von allgemeinen Texten, d.h. solchen, die eine Verwendung von der Fachterminologie nicht erfordern.

Diese Art der Übersetzung umfasst unter anderem:

 • private Korrespondenz
 • aktuelle geschäftliche Korrespondenz ( Briefe, Faxe, E-Mails)
 • Lebensläufe
 • Bewerbungsschreiben etc.