Vprašajte o ceni

O meni

Agnieszka Fabiś


Prevajanje

Prevajam iz in v angleščino, nemščino in slovenščino. Imam dolgoletne izkušnje s prevajanjem besedil različnih področij, vendar me zanimajo predvsem specialistični, ekonomski (poslovni), pravni in tehnični prevodi. Vsaka nova naloga je zame izziv ter priložnost za nove izkušnje in razvoj.

Sodelujem predvsem s podjetji v industrijskem sektorju. Nudim kakovostno in pravočasno pripravo prevodov, popolno diskretnost v primeru dostopa do zaupnih osebnih podatkov, natančnost, preciznost in angažiranost pri delu. Z veseljem se lotim zahtevnih projektov, prevajam tehnično zahtevne dokumente, priročnike in kataloge. Do vsakega besedila pristopam individualno, se terminološko posvetujem s strokovnjaki in prevajam v sodelovanju s stranko, kar mi zagotavlja poglobljeno razumevanje tematike.

Pri tehničnem in pravnem prevajanju je poleg znanja terminologije potrebno tudi specializirano znanje na določenem področju. Kljub temu, da mi je moja izobrazba omogočala prevajanje ekonomskih in pravnih besedil, pogodb, finančnih dokumentov itd., sem se šele po diplomi, ko sem se zaposlila v podjetju za obdelavo lahkih kovin, nepričakovano lahko specializirala tudi za prevajanje tehničnih besedil. Med svojim večletnim delom sem imela priložnost nadgrajevati znanje pod vodstvom strokovnjakov in še danes pri svojem delu izkoriščam priložnost, da se glede besedil in tehnične terminologije  posvetujem z ljudmi, ki se vsakodnevno ukvarjajo s tehničnimi zadevami, glede besedil in tehnične terminologije. Pridobljen stik mi omogočajo, da prevedeno besedilo preverijo materni govorci, ki so nesporni strokovnjaki na svojem področju. Tehnični slovarji, dostopni na trgu, niso zadosten vir znanja o tehnični terminologiji, zato dajem prednost informacijam o uporabljenih izrazih, ki jih prejmem od strokovnjakov napram izrazom iz pogosto zastarelih slovarjev. Tehnologija in tehnika se razvijata in z njima tudi besednjak. Zato zahteva ta branža kot nobena druga zahteva stalno posodabljanje znanja in terminologije, zaradi rednih stikov s strokovnjaki pa sem lahko prepričana, da so izrazi, ki jih uporabljam, vedno točni in ustrezni.

Pri prevodih ne sedim samo za mizo. Neposreden stik s predmetom prevajanja je zame velikega pomena. Že od nekdaj se rada odpravim na številna potovanja v proizvodna podjetja tako doma kot v tujini, kjer obiskujem proizvodne hale in opazujem proizvodne procese od samega začetka do končnega izdelka. Pri prevajanju navodil za uporabo opreme si vedno poskušam ogledati, kako delujejo v praksi, da bi prevod natančno prenesel bistvo stvari.

Izhajam iz predpostavke, da je izbira specializacije v prevajalskem poklicu glavni element strategije uspeha.

Prevajam iz poljskega v tuji jezik in obratno, a tudi iz tujega v tuji jezik v katerikoli kombinaciji. Na podlagi študija v Berlinu in sedemletnega delnega življenja v Sloveniji obvladam nemški, angleški in slovenski jezik do te mere, da lahko prevajam in govorim z lahkoto maternega govorca.

Copywriting

Moja dejavnost na področju tekstopisja je odziv na povpraševanje strank, ki so poleg prevajanja potrebovale tudi tehnična in marketinška besedila, pripravljena s strani osebe, ki pozna temo in izdelek ter zna zadevo predstaviti z razumljivim besedilom. Razširitev storitev na pisanje besedil je bila logična posledica mojih dolgoletnih izkušenj kot prevajalke.
Sodelujem tako z velikimi, uveljavljenimi podjetji kot z manjšimi podjetji, za katera kakovostno napisani članki pomenijo uspešnejši nastop na trgu.

Izobrazba:

2001-2006 – študij na Fakulteti za pravo in administracijo Univerze Adama Mickiewicza v Poznanju

2005/2006 – študij na Strokovni visoki šoli za upravo in pravosodje (Fachhohschule für Verwaltung und Rechtspflege v Berlinu)

2008-2009 – podiplomski študij tolmačenja za nemški jezik na Univerzi Adama Mickiewicza v Poznanju

Certifikati:

2003 – certifikat iz angleškega jezika CAE – Certificate In Advanced English

2004 – certifikat iz nemškega jezika ZMP – Zentrale Mittelstufenprüfung

IMATE ŠE KAKŠNO VPRAŠANJE?
POŠLJITE E-POŠTO ALI POKLIČITE