Zapytaj o cenę

O mnie

Agnieszka Fabiś


Tłumaczenia

Wykonuję tłumaczenia z i na język angielski, niemiecki i słoweński. Od lat zajmuję się tłumaczeniami o różnej tematyce, ale to właśnie tłumaczenia specjalistyczne, ekonomiczne (biznesowe), prawnicze i techniczne, interesują mnie w szczególności. Każde nowe zlecenie traktuję jak wyzwanie
i szansę na nowe doświadczenie i rozwój.

Współpracuję przede wszystkim z firmami z branży przemysłowej przy tłumaczeniu tekstów technicznych i prawnych. Gwarantuję rzetelne i terminowe przygotowanie tłumaczenia, pełną dyskrecję w przypadku dostępu do poufnych danych osobistych, dokładność, precyzję i zaangażowanie w pracę. Z przyjemnością podejmuję się ambitnych projektów, mam doświadczenie tłumaczeniu trudnych pod względem technicznym dokumentów, instrukcji obsługi, katalogów. Do każdego tekstu podchodzę indywidualnie, terminologię konsultuję ze specjalistami, a tłumaczenia wykonuję w ścisłej współpracy z klientem,
co pozwala na wnikliwe zrozumienie tematu.

Tłumaczenia techniczne i prawnicze wymagają nie tylko znajomości terminologii, ale i specjalistycznej wiedzy z danej dziedziny. Choć zdobyte wykształcenie umożliwiło mi specjalizację w tłumaczeniu tekstów ekonomicznych i prawniczych, umów, dokumentów finansowych itd., to jednak dopiero praca zawodowa po studiach w firmie z branży obróbki metali lekkich dała mi niespodziewanie możliwość specjalizacji w tekstach technicznych. Podczas kilku lat mojej pracy miałam okazję zdobywać wiedzę pod okiem fachowców i do dziś w metodach swojej pracy wykorzystuję możliwość konsultacji tekstów i terminologii fachowej z osobami, które zajmują się sprawami technicznymi na co dzień. Dzięki nawiązanym kontaktom mam możliwość przeprowadzenia weryfikacji tłumaczonego tekstu przez nativ speakerów, którzy jako specjaliści wdrażający nowe technologie u klientów, są niepodważalnymi fachowcami w swojej dziedzinie. Dostępne na rynku słowniki techniczne okazały się nieraz być niezbyt dobrym źródłem wiedzy o terminologii fachowej, stąd też przedkładam możliwość uzyskania informacji na temat stosowanych pojęć od osób zajmujących się tematem zawodowo nad wiedzę zawartą w często już przestarzałych wydaniach słowników. Technologia i technika idą do przodu, a wraz z nimi słownictwo. Dlatego ta branża, jak żadna inna, wymaga stałego aktualizowania wiedzy i terminologii, a dzięki stałym kontaktom z profesjonalistami, mam pewność, że stosowane przeze mnie terminy są zawsze trafne i odpowiednie.

Wykonując tłumaczenia nie siedzę tylko za biurkiem. Istotny jest dla mnie bezpośredni kontakt z przedmiotem tłumaczenia. Stąd też liczne wyjazdy do firm produkcyjnych w kraju i za granicą, wizyty na halach produkcyjnych, obserwowanie procesów produkcyjnych od samego początku aż po uzyskanie gotowego produktu. Tłumacząc instrukcje obsługi urządzeń zawsze staram się sprawdzić, jak działają w praktyce, by mieć pewność, że tłumaczenie dokładnie odda istotę rzeczy.

W swojej pracy wychodzę z założenia, że wybór specjalizacji w zawodzie tłumacza to główny element strategii sukcesu.

Wykonuję tłumaczenia z języka polskiego na język obcy i odwrotnie, ale także z języka obcego na język obcy w dowolnej kombinacji. Studia w Berlinie oraz 7 lat spędzonych w Słowenii pozwoliły mi opanować język na poziomie umożliwiającym tłumaczenie i rozmawianie ze swobodą native-speakera.

Copywriting

Moja działalność w zakresie copywritingu to odpowiedź na zapotrzebowanie klientów, którzy poza tłumaczeniem, oczekiwali również tekstów technicznych i marketingowych stworzonych przez osobę, która zna tematykę, produkt i potrafi ująć zagadnienie w taki sposób, aby tekst był przystępny i łatwy do zrozumienia. Rozszerzenie zakresu usług na copywriting było tylko naturalną konsekwencją wieloletniego doświadczenia w zawodzie tłumacza.
Współpracuję zarówno z dużymi firmami o ugruntowanej pozycji na rynku, jak i z mniejszymi, dla których odpowiednio napisane artykuły oznaczają lepszy start na rynku.

Wykształcenie:

2001 –2006 – studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

2005/2006 – studia na uczelni Fachhohschule für Verwaltung und Rechtspflege w Berlinie

2008 – 2009 – Studium Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego na Uniwersytecie im. Adama

Certyfikaty:

2003 – Certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiegi CAE – Certificate In Advanced English

2004 – Certyfikat potwierdzający znajomość języka niemieckiego ZMP – Zentrale Mittelstufenprüfung

MASZ DODATKOWE PYTANIA?

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ LUB ZADZWOŃ!