(Polski)

Zapytaj o cenę

Ponudba

Tłumaczenia prawnicze

Każda umowa i akt prawny muszą być jednoznaczne, czytelne i precyzyjne. Takie samo powinno być tłumaczenie. Właściwy dobór terminologii ma tutaj kluczowe znaczenie. Poprawność, dokładność a nade wszystko zgodność z wykładnią prawa kraju docelowego są fundamentalnym element tłumaczenia. Dzięki studiom na Wydziale Prawa i Administracji UAM, a także kontynuacji nauki w zakresie prawa niemieckiego na uczelni w Berlinie miałam okazje zgłębić różnice między prawem niemieckim i polskim.

Tłumaczenia prawnicze obejmują:

 • umowy handlowe,
 • ogólne warunki sprzedaży
 • korespondencje
 • umowy spółek,
 • umowy o dzieło, zlecenie

Tehnični prevodi

Tehnični prevodi morajo biti natančni in skladni z izvirnimi besedili. Zaradi dolgoletnih izkušenj v tehnični industriji lahko zagotovim visoko kakovost prevodov. Imela sem priložnost sodelovati s tehnologi in strokovnjaki na Poljskem in v tujini, zato mi tako imenovani tehnični žargon ni tuj. Specializirana sem za prevode s področja obdelave lahkih kovin, metalurgije, kovinske industrije, avtomatizacije, robotike, mehanike.

Tehnični prevodi vključujejo:

 • prevajanje katalogov
 • prevajanje tehnične dokumentacije
 • prevajanje navodil za uporabo
 • prevajanje varnostnih listov
 • prevajanje opisov strojev in naprav
 • prevajanje brošur, oglasov in spletnih strani

Tłumaczenia ogólne

Oprócz tekstów specjalistycznych zajmuję się również tłumaczeniami tekstów ogólnych, czyli takich, które nie wymagają korzystania ze specjalistycznej terminologii.

Tłumaczenia tego rodzaju obejmują m.in.:

 • korespondencję prywatną,
 • bieżącą korespondencję firmową (codzienne faksy, codzienna poczta),
 • teksty prasy codziennej,
 • życiorysy,
 • listy motywacyjne itd.

ZAINTERESIRANI ?
POŠLJITE MI E-POŠTO